kostka do WC Blooming Mind, 2 szt.
Product Image 0
trustpilot stars
opinie: 3

Blooming Mindkostka do WC Blooming Mind, 2 szt.

Kwiatowa kostka do WC, która zapewnia czystość  i przyjemny zapach przy każdym spłukiwaniu.

14,99 zł
(Cena za
szt
7,50 zł
)
  • 30 dni na darmowy zwrot

  • darmowa dostawa od 150 zł

  • gwaranacja satysfakcji

kwiatowa moc czystości

  • niezwykła świeżość, czystość i połysk
  • chroni przed zabrudzeniami i kamieniem
  • neutralizuje nieprzyjemne zapachy
  • funkcja aktywnej piany
  • kwiatowy aromat
  • pięciokomorowa kostka dociera do każdego zakamarka

Slide 1
Slide 2
specyfikacja

Kostkę WC powiesić na obrzeżu muszli klozetowej tak, aby spuszczana woda ją obmywała.

SKU: 177

Anionowe środki powierzchniowo czynne >30%, niejonowe środki powierzchniowo czynne <5%, kompozycje zapachowe, 
Linalool, Hexyl Cinnamal, Coumarin, Eugenol.

Zawiera: Kwas benzenosulfonowy C10-13-pochodne alkilowe sole sodowe; Kwasy sulfonowe, C14-16(parzyste)-hydroksyalkano i C14-16 (parzyste)-alkeno, sole sodowe.

Zawiera: Linalool. 

177_Arkusz danych składników.pdf

instrukcja bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo Zawiera: Kwas benzenosulfonowy C10-13-pochodne alkilowe sole sodowe; Kwasy sulfonowe, C14-16(parzyste)-hydroksyalkano i C14-16 (parzyste)-alkeno, sole sodowe. Zawiera: Linalool.

Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. Zawartość/pojemnik usuwać do pojemników na odpady komunalne.