kostka do WC Wild Ride, 2 szt.
Product Image 0
trustpilot stars
opinia: 1

Wild Ridekostka do WC Wild Ride, 2 szt.

Kostka do WC o zapachu sosnowego lasu, która czyści i chroni przed brudem i kamieniem.

14,99 zł
(Cena za
szt
7,50 zł
)
  • 30 dni na darmowy zwrot

  • darmowa dostawa od 150 zł

  • gwaranacja satysfakcji

świeżość, która trwa

  • świeża czystość i zwiększony połysk
  • zapobiega osadzaniu się zanieczyszczeń i kamienia
  • eliminuje nieprzyjemne zapachy
  • aktywna piana
  • aromat lasu sosnowego
  • pięciokomorowa kostka

Slide 1
Slide 2
specyfikacja

Kostkę WC powiesić na obrzeżu muszli klozetowej tak, aby spuszczana woda ją obmywała.

SKU: 178

Anionowe środki powierzchniowo czynne >30%, niejonowe środki powierzchniowo czynne <5%, kompozycje zapachowe, Limonene. 

Zawiera: Kwas benzenosulfonowy C10-13-pochodne alkilowe sole sodowe; Kwasy sulfonowe, C14-16(parzyste)-hydroksyalkano i C14-16 (parzyste)-alkeno, sole sodowe.

Zawiera: Olej eukaliptusowy, Dihydroterpineol.

178_Arkusz danych składników.pdf

instrukcja bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo Zawiera: Kwas benzenosulfonowy C10-13-pochodne alkilowe sole sodowe; Kwasy sulfonowe, C14-16(parzyste)-hydroksyalkano i C14-16 (parzyste)-alkeno, sole sodowe. Zawiera: Olej eukaliptusowy, Dihydroterpineol.

Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. Zawartość/pojemnik usuwać do pojemników na odpady komunalne.