kostka do WC w żelu Sour Power
Product Image 0
trustpilot stars
opinie: 2

Sour Powerkostka do WC w żelu Sour Power

Cytrusowa kostka do WC w żelu, która usuwa brud, rdzę i chroni przed kamieniem.

8,99 zł
(Cena za
szt
8,99 zł
)
  • 30 dni na darmowy zwrot

  • darmowa dostawa od 150 zł

  • gwaranacja satysfakcji

Świeżość w cytrynowym wydaniu.

  • przyjemna świeżość i czysty połysk
  • eliminuje brud i rdzę
  • zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń i kamienia
  • wytwarza czyszczącą pianę
  • cytrusowy aromat
  • do każdego sprzętu sanitarnego
  • prosta aplikacja

Slide 1
Slide 2
specyfikacja

Pojemnik z żelem nabij na podstawę nie zdejmując zaślepki. Odświeżacz WC powiesić na obrzeżu muszli klozetowej tak, aby spuszczana woda ją obmywała.

SKU: 182

Anionowe środki powierzchniowo czynne 5-15%, niejonowe środki powierzchniowo czynne <5%, amfoteryczne środki powierzchniowo czynne <5%, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol; Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone, kompozycje zapachowe, Linalool, Geraniol, Citronellol, Limonene.

Zawiera: Linalool; 2,4-dimetylocykloheks-3-eno-1-karbaldehyd; Masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [Nr WE 247-500-7] i i 2-Metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). 

Zawiera: Alkohole, C12-14, etoksylowane, siarczanowane, sole sodowe.

182_Arkusz danych składników.pdf

 

instrukcja bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo Zawiera: Alkohole, C12-14, etoksylowane, siarczanowane, sole sodowe. Zawiera: Linalool; 2,4-dimetylocykloheks-3-eno-1-karbaldehyd; Masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [Nr WE 247-500-7] i i 2-Metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). 

Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe 
skutki. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. Zawartość/pojemnik usuwać do pojemników na odpady komunalne.