listki piorące, 20 szt.
Product Image 0
trustpilot stars
opinie: 5

Lil Couturelistki piorące, 20 szt.

Środek do prania w formie wygodnych listków, które są zamiennikiem tradycyjnego proszku.

17,99 zł
(Cena za
szt
0,90 zł
)
 • 30 dni na darmowy zwrot

 • darmowa dostawa od 150 zł

 • gwaranacja satysfakcji

Zastąp proszek lub płyn do prania wygodnymi listkami!

 • zapewnia promiennie czyste i świeże ubrania
 • zamiennik tradycyjnego proszku lub płynu do prania
 • do białych i kolorowych tkanin
 • optymalny efekt prania w zimnej i ciepłej wodzie
 • do prania ręcznego i w pralce
 • aplikuj bezpośrednio do bębna pralki
 • wyposażony w perforację, która dostosowuje ilość środka do wielkości prania
 • wygodne przechowywanie

Slide 1
Slide 2
Slide 3
specyfikacja

Pralka: Włóż 1-2 płatów do pustego bębna pralki, następnie umieść pranie. Nie dotykaj płatów mokrymi rękoma. 
Pranie ręczne: Rozpuść płat w wodzie i wypierz w niej pranie. 

SKU: 848

Anionowe środki powierzchniowo czynne > 30%, niejonowe środki powierzchniowo czynne > 30%, polikarboksylany < 5%, węglowodory aromatyczne < 5%,
amfoteryczne środki powierzchniowo czynne < 5%, środki konserwujące (BENZISOTHIAZOLINONE).

Zawiera: siarczan sodowy laurylu; alkohole, C12-18, etoksylowane; 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on.

848_Arkusz danych składników.pdf

instrukcja bezpieczeństwa


Niebezpieczeństwo. Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast 
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów opróżnianych przez uprawnioną firmę.

Zawiera: siarczan sodowy laurylu; alkohole, C12-18, etoksylowane; 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on.