nadwęglan sodu z aktywnym tlenem, 480 g
Product Image 0

origin'allnadwęglan sodu z aktywnym tlenem, 480 g

Tradycyjny, uniwersalny środek, znany z właściwości czyszczących i wybielających.

19,99 zł
(Cena za
kg
37,29 zł
)
 • 30 dni na darmowy zwrot

 • darmowa dostawa od 150 zł

 • gwaranacja satysfakcji

Twój domowy sposób na czystość i biel 

 • wielofunkcyjny proszek 
 • przydatny w każdym domu 
 • w reakcji z wodą tworzy aktywny tlen 
 • posiada silne właściwości utleniające 
 • ma odczyn słabo zasadowy 
 • można go łączyć z np. kwaskiem cytrynowym, boraksem czy sodą kalcynowaną 
 • 100% nadwęglanu sodu 
 • sprawdź jak używać nadwęglanu sodu 

Slide 1
Slide 2
specyfikacja

Przechowuj w suchym miejscu w temperaturze 5-25 °C. Chroń przed zamarznięciem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przechowuj w zamkniętym pojemniku.

SKU: PL_1492

Nadwęglan sodu (CAS:15630-89-4), >30% związki wybielające na bazie tlenu.

instrukcja bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo.

Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może intensyfikować pożar, utleniacz. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.