perfumy samochodowe Mr. Rush, 50 ml
Product Image 0
trustpilot stars
opinie: 6

MotoVentureperfumy samochodowe Mr. Rush, 50 ml

Perfumy samochodowe o zdecydowanie męskim aromacie na bazie wetywerii i cedru.

18,99 zł
13,29 zł
(Cena za
L
265,80 zł
)

podobne produkty

  • 30 dni na darmowy zwrot

  • darmowa dostawa od 150 zł

  • gwaranacja satysfakcji

poznaj ulubione perfumy twojego samochodu

  • błyskawiczna eliminacja nieprzyjemnych zapachów
  • męski zapach wetywerii, drzewa cedrowego, jabłka i bergamotki
  • wygodny atomizer dozujący drobną mgiełkę
  • po wyschnięciu nie zostawia śladów
  • elegancki szklany pojemnik
  • pełne odświeżenie w samochodzie, domu oraz biurze

Slide 1
Slide 2
Slide 3
specyfikacja

Rozpylać wyłącznie w powietrzu lub na powierzchnie dywanowe. Produkt może uszkadzać powierzchnie na skutek jego nieprawidłowego użytkowania.

SKU: 534

Zawiera: (E)-2-benzylideneoctanal, 1-(1,2,3,4, 5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, a-methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde, Benzyl salicylate, Linalool, Orange, sweet, ext. 

instrukcja bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo.

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Działa drażniąco na oczy. Wysoce łatwopalna ciecz i pary. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

Rozpylać wyłącznie w powietrzu lub na powierzchnie dywanowe. Produkt może uszkadzać powierzchnie na skutek jego nieprawidłowego użytkowania.

Zawiera: (E)-2-benzylideneoctanal, 1-(1,2,3,4, 5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, a-methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde, Benzyl salicylate, Linalool, Orange, sweet, ext. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.