środek czyszczący rowery, motocykle i kosiarki - uzupełnienie, 500 ml
Product Image 0

MotoVentureśrodek czyszczący rowery, motocykle i kosiarki - uzupełnienie, 500 ml

Oparty na nanotechnologii płyn z cząstkami ciekłego kwarcu, który czyści i chroni lakier.

28,49 zł
(Cena za
L
56,98 zł
)

podobne produkty

  • 30 dni na darmowy zwrot

  • darmowa dostawa od 150 zł

  • gwaranacja satysfakcji

Przygotuj swoje dwa kółka na każde warunki!

  • środek oparty na nanotechnologii
  • zawiera cząsteczki ciekłego kwarcu
  • zapewnia długotrwałą ochronę przed warunkami atmosferycznymi i promieniami UV
  • chroni lakier i szyby przed wilgocią
  • płyn może być stosowany na suchy i mokry lakier 
  • środek prosty w użyciu i wydajny

Wegański i wolny od mikroplastiku. Butelka w 100% z surowców wtórnych.

Slide 1
Slide 2
specyfikacja

Spryskaj zabrudzoną powierzchnię. Odczekaj 1-2 minuty na działanie produktu. Spłucz czystą wodą, pod ciśnieniem, jeśli to możliwe. Powtórz w przypadku dużej ilości błota do usunięcia.

SKU: 1392

<5% fosforany, <5% fosfoniany, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% kationowe środki powierzchniowo czynne.

instrukcja bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo.

Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Substancje stwarzające zagrożenie: 2-hydroksy-etyloamina, Alkohole, C12-13, rozgałęzione i liniowe, etoksylowane; Izotridekanol, etoksylowany.