wc proszek - pianka do czyszczenia, 4 szt.
Product Image 0
trustpilot stars
opinie: 2

Spott Lesswc proszek - pianka do czyszczenia, 4 szt.

WC proszek o zapachu gumy balonowej czyści nawet w trudno dostępnych miejscach.

 

17,99 zł
(Cena za
szt
4,50 zł
)
GRATIS Bath Pow, środek do łazienki na trudne zabrudzenia i kamień, o wartości 19,99 zł przy zamówieniach za min. 150 zł (po rabatach) do końca maja.
  • 30 dni na darmowy zwrot

  • darmowa dostawa od 150 zł

  • gwaranacja satysfakcji

Toaleta zachwycająca nieskazitelną czystością!

  • samoaktywująca się piana
  • czyści wygodnie i szybko
  • usuwa osady i nieprzyjemne zapachy
  • zapewnia czystość trudno dostępnych miejsc
  • nie wymaga szorowania - wystarczy spłukać
  • zapach gumy balonowej
  • przed użyciem załóż rękawiczki

Slide 1
specyfikacja

Wsyp zawartość saszetki do wody w muszli klozetowej. Proszek w kontakcie z wodą tworzy aktywną pianę, samoczynnie czyszcząc toaletę. Po opadnięciu piany, spłucz toaletę. Pozostałości piany usuń za pomocą szczotki.

SKU: 167

<5% anionowe środki powierzchniowo czynne. Kompozycje zapachowe.

instrukcja bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo.

Zawiera: Kwas cytrynowy; Produkty reakcji kwasu benzenosulfonowego, 4-C10-13-sec-alkil poch. i kwasu benzenosulfonowego, 4-metylo-i wodorotlenku
sodu.

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne oraz ochronę oczu.


W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zawartość oraz pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.