żel do WC Sea o`clock, 1 l
Product Image 0
trustpilot stars
opinie: 17

Sea o ‘clock żel do WC Sea o`clock, 1 l

Żel z aktywną pianą, która skutecznie czyści, usuwa kamień i rdzę i pozostawia morski zapach.

12,99 zł
(Cena za
L
12,99 zł
)
  • 30 dni na darmowy zwrot

  • darmowa dostawa od 150 zł

  • gwaranacja satysfakcji

morska świeżość w twojej toalecie

  • czyści i odświeża
  • eliminuje rdzę, kamień i nieprzyjemne zapachy
  • aktywna piana
  • pozostawia świeży zapach oceanu
  • dozownik dociera do brudu głęboko pod krawędź
  • efekt bez konieczności szorowania

Slide 1
Slide 2
Slide 3
specyfikacja

Wyciśnij płyn pod obrzeże muszli, pozostaw na 20 min i spłucz wodę. Aby zapobiec osadzaniu się kamienia, stosuj płyn regularnie.

SKU: 161

Amfoteryczne środki powierzchniowo czynne<5%, kwas fosforowy < 5%, kompozycje zapachowe.

Zawiera: Kwas fosforowy (V), Kwas cytrynowy.

161_Arkusz danych składników.pdf

instrukcja bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo

Zawiera: Kwas fosforowy (V), Kwas cytrynowy.

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować korozję metali. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość i pojemnik usuwać do pojemników na odpady komunalne zgodnie z lokalnymi przepisami.