Lime Crime WC cleaner 3-tabs, 2 pcs
Product Image 0
trustpilot stars
opinie: 4

Lime CrimeLime Crime WC cleaner 3-tabs, 2 pcs

Cytrynowa kostka do WC, która odświeża, czyści i chroni przed brudem i kamieniem.

12,99 zł
(Cena za
szt
6,50 zł
)
  • 30 dni na darmowy zwrot

  • darmowa dostawa od 150 zł

  • gwaranacja satysfakcji

Potrójna moc czyszczenia.

  • czystość, świeżość i połysk
  • ochrona przed osadzaniem się brudu i kamienia
  • eliminacja nieprzyjemnych zapachów
  • aktywna piana
  • cytrynowy aromat
  • trzykomorowa kostka

Slide 1
Slide 2
specyfikacja

Kostkę WC powiesić na obrzeżu muszli klozetowej tak, aby spuszczana woda ją obmywała.

SKU: 180

Anionowe środki powierzchniowo czynne >30%, niejonowe środki powierzchniowo czynne <5%, kompozycje zapachowe, Limonene.

Zawiera: Kwas benzenosulfonowy C10-13-pochodne alkilowe sole sodowe; Kwasy sulfonowe, C14-16(parzyste)-hydroksyalkano i C14-16 (parzyste)-alkeno, sole sodowe.

Zawiera: Octan 4-tert-butylocykloheksylu, Limonene, [1Ž(E),2ž]-1-(2,6,6-trimetylocykloheks-3-eno-1-yl) but-2-en-1-on.

180_Arkusz danych składników.pdf

instrukcja bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo Zawiera: Kwas benzenosulfonowy C10-13-pochodne alkilowe sole sodowe; Kwasy sulfonowe, C14-16(parzyste)-hydroksyalkano i C14-16 (parzyste)-alkeno, sole sodowe. Zawiera: Octan 4-tert-butylocykloheksylu, Limonene, [1Ž(E),2ž]-1-(2,6,6-trimetylocykloheks-3-eno-1-yl) but-2-en-1-on.

Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. Zawartość/pojemnik usuwać do pojemników na odpady komunalne.