kostka do WC Sea O'clock, 2 szt.
Product Image 0
trustpilot stars
opinie: 2

Sea o ‘clockkostka do WC Sea O'clock, 2 szt.

Morska kostka do WC, która perfekcyjnie czyści i zapobiega osadzaniu się brudu i kamienia.

12,99 zł
(Cena za
szt
6,50 zł
)
  • 30 dni na darmowy zwrot

  • darmowa dostawa od 150 zł

  • gwaranacja satysfakcji

czystość bez granic

  • nieskazitelna czystość i większy połysk
  • zapobiega osadzaniu się brudu i kamienia
  • niweluje nieprzyjemne zapachy
  • zastępuje je morską świeżością
  • funkcja aktywnej piany
  • trzy komory

Slide 1
Slide 2
specyfikacja

Kostkę WC powiesić na obrzeżu muszli klozetowej tak, aby spuszczana woda ją obmywała.

SKU: 179

Anionowe środki powierzchniowo czynne >30%, niejonowe środki powierzchniowo czynne <5%, kompozycje zapachowe, Citral, Limonene.

Zawiera: Kwas benzenosulfonowy C10-13-pochodne alkilowe sole sodowe; Kwasy sulfonowe, C14-16(parzyste)-hydroksyalkano i C14-16 (parzyste)-alkeno, sole sodowe. Zawiera: 3,7-dimetylo-2,6-oktadienal, kwas – izomeryzowany; Cyneol; Oktahydro-5-metoksy-4,7-metano-1H-indene-2-karboksyaldehyd; Citronellal; (E)-3-metylo-5-fenylopent-2-enonitryl.

179_Arkusz danych składników.pdf

instrukcja bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo Zawiera: Kwas benzenosulfonowy C10-13-pochodne alkilowe sole sodowe; Kwasy sulfonowe, C14-16(parzyste)-hydroksyalkano i C14-16 (parzyste)-alkeno, sole sodowe. Zawiera: 3,7-dimetylo-2,6-oktadienal, kwas – izomeryzowany; Cyneol; Oktahydro-5-metoksy-4,7-metano-1H-indene-2-karboksyaldehyd; Citronellal; (E)-3-metylo-5-fenylopent-2-enonitryl.

Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. Zawartość/pojemnik usuwać do pojemników na odpady komunalne.