kostka do WC w żelu Awesome Blossom
Product Image 0
trustpilot stars
opinie: 15

Awesome Blossomkostka do WC w żelu Awesome Blossom

 Kostka do WC w żelu o orientalnym zapachu, która zapobiega gromadzeniu się nieczystości.

8,99 zł
(Cena za
szt
8,99 zł
)

podobne produkty

  • 30 dni na darmowy zwrot

  • darmowa dostawa od 150 zł

  • gwaranacja satysfakcji

Orientalny aromat w Twojej łazience. 

  • czystość, świeżość i połysk
  • usuwa brud i rdzę
  • chroni przed osadzaniem się zanieczyszczeń i kamienia  
  • wytwarza aktywną pianę
  • orientalny zapach kwiatów
  • do wszystkich sprzętów sanitarnych
  • prosta aplikacja

Slide 1
Slide 2
specyfikacja

Pojemnik z żelem nabij na podstawę nie zdejmując zaślepki. Odświeżacz WC powiesić na obrzeżu muszli klozetowej tak, aby spuszczana woda ją obmywała.

SKU: 183

Anionowe środki powierzchniowo czynne 5-15%, niejonowe środki powierzchniowo czynne <5%, amfoteryczne środki powierzchniowo czynne <5%, 2-bromo-2 nitropropane-1,3-diol; Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone, kompozycje zapachowe, Hexyl Cinnamal, Benzyl Alcohol, Benzyl Salicylate, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Linalool, Coumarin, Hydroxycitronellal.

Zawiera: Alkohole, C12-14, etoksylowane, siarczanowane, sole sodowe; 4-(4-hydroksy-4-metylopentylo) cykloheks-3-eno-1 – karbaldehyd, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-naftylo)etan-1-on, Aldehyd heksylocynamonowy, Salicylan benzylu, Izoeugenol, Masę poreakcyjną 5-Chloro-2-metylo2H-izotiazol-3-onu [Nr WE 247-500-7] i 2-Metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1).

183_Arkusz danych składników.pdf

instrukcja bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo

Zawiera: Alkohole, C12-14, etoksylowane, siarczanowane, sole sodowe; 4-(4-hydroksy-4-metylopentylo) cykloheks-3-eno-1 – karbaldehyd, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-naftylo)etan-1-on, Aldehyd heksylocynamonowy, Salicylan benzylu, Izoeugenol, Masę poreakcyjną 5-Chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [Nr WE 247-500-7] i 2-Metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1).

Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do pojemników na odpady komunalne.