odświeżacz powietrza w żelowych kuleczkach Peony seasen, 200 g
Product Image 0
trustpilot stars
opinia: 1

Peony Seasonodświeżacz powietrza w żelowych kuleczkach Peony seasen, 200 g

Żelowe kuleczki Peony Season sprawią, że Twój dom zakwitnie maksymalną świeżością na długo.

13,99 zł
(Cena za
kg
69,95 zł
)
  • 30 dni na darmowy zwrot

  • darmowa dostawa od 150 zł

  • gwaranacja satysfakcji

drobne kuleczki o wielkiej mocy

  • zapach piwonii i róży
  • żelowe kuleczki stopniowo wydzielają ukryty w nich aromat
  • eliminuje nieprzyjemne zapachy
  • długotrwałe odświeżenie w wygodnej formie
  • idealnie nadaje się do stosowania w szafach
  • przezroczyste okienko pozwala kontrolować poziom zużycia kuleczek

Produkt jest wolny od mikroplastiku.

Slide 1
Slide 2
Slide 3
specyfikacja

Wstrząśnij przed użyciem. Odkręć zakrętkę i zerwij folię zabezpieczającą. Zakręć zakrętkę.

Przechowuj w nienasłonecznionym miejscu. 

SKU: 373

Zawiera: Izoeugenol, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu(3:1). 

instrukcja bezpieczeństwa

Uwaga. Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych wswojej gminie.

Zawiera: Izoeugenol, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu(3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Uwagi: Intensywność i trwałość zapachu zależy od umiejscowienia odświeżacza, cyrkulacji powietrza i rozmiaru pomieszczenia. Ustawienie odświeżacza w pobliżu źródeł ciepła może spowodować szybsze niż przewidywane ulotnienie się zapachu. Przechowuj w nienasłonecznionym miejscu.