odświeżacz powietrza Coco nouvelle, 200 g
Product Image 0
trustpilot stars
opinie: 3

Coco nouvelleodświeżacz powietrza Coco nouvelle, 200 g

Poczuj długotrwałe odświeżenie i tropikalny aromat w wydajnej formie żelowych kuleczek.

13,99 zł
(Cena za
kg
69,95 zł
)
GRATIS Bath Pow, środek do łazienki na trudne zabrudzenia i kamień, o wartości 19,99 zł przy zamówieniach za min. 150 zł (po rabatach) do końca maja.
  • 30 dni na darmowy zwrot

  • darmowa dostawa od 150 zł

  • gwaranacja satysfakcji

poczuj moc egzotycznej przyjemności

  • egzotyczna kompozycja aromatyczna na bazie ananasa i kokosa
  • żelowe kuleczki miarowo wypuszczają kompozycję zapachową
  • usuwa nieprzyjemne zapachy w całym domu
  • długotrwałe odświeżenie i przyjemny aromat
  • możesz stosować również we wnętrzu szaf
  • przezroczyste okienko na opakowaniu pozwala kontrolować poziom zużycia produktu

Odświeżacz Coco Nouvelle jest wolny od mikroplastiku.

Slide 1
Slide 2
Slide 3
specyfikacja

Wstrząśnij przed użyciem. Odkręć zakrętkę i zerwij folię zabezpieczającą. Zakręć zakrętkę.

Przechowuj w nienasłonecznionym miejscu.

SKU: 375

Zawiera: masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu(3:1), Salicylan heksylu.

instrukcja bezpieczeństwa

Uwaga. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

Zawiera: masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu(3:1), Salicylan heksylu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Uwagi: Intensywność i trwałość zapachu zależy od umiejscowienia odświeżacza, cyrkulacji powietrza i rozmiaru pomieszczenia. Ustawienie odświeżacza w pobliżu źródeł ciepła może spowodować szybsze niż przewidywane ulotnienie się zapachu. Przechowuj w nienasłonecznionym miejscu.