płyn do prania Sensitive, 1,5 l / 38 prań
Product Image 0
trustpilot stars
opinie: 3

Sensi Leafpłyn do prania Sensitive, 1,5 l / 38 prań

Skutecznie czyści i zapewnia miękkie, czyste i niepodrażniające skóry tkaniny. Bezzapachowy.

37,99 zł
(Cena za
L
25,33 zł
)
  • 30 dni na darmowy zwrot

  • darmowa dostawa od 150 zł

  • gwaranacja satysfakcji

skuteczność w parze z delikatnością

  • dogłębnie czyści
  • skutecznie usuwa plamy
  • jest przyjazny dla wrażliwej skóry
  • formuła na bazie mydła
  • bez drażniących składników, takich jak enzymy, rozjaśniacze optyczne i barwniki
  • bezzapachowy
  • zapewnia najlepsze rezultaty prania w temperaturze 30-90°C

Płyn nie zawiera wybielacza, rozjaśniaczy optycznych ani mikroplastiku i jest w całkowicie wegański.

Slide 1
Slide 2
specyfikacja

Przechowuj w nienasłonecznionym miejscu. 

SKU: 17

15-30% anionowe środki powierzchniowo czynne, 5-15% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% mydło. BENZISOTHIAZOLINONE, LAURYLAMINE DIPROPYLENEDIAMINE, SODIUM PYRITHIONE.

Zawiera: Alkohole C12-14 (parzyste), etoksylowane <2,5 TE, siarczany, sole sodowe; Alkohole, C12-14, etoksylowane; Produkty reakcji kwasu benzenosulfonowego, 4-C10-13-sec- -alkil poch. i kwasu benzenosulfonowego, 4-metylo-i wodorotlenku sodu. Zawiera: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. 

17_Arkusz danych składników.pdf

instrukcja bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo.

Zawiera: Alkohole C12-14 (parzyste), etoksylowane <2,5 TE, siarczany, sole sodowe; Alkohole, C12-14, etoksylowane; Produkty reakcji kwasu benzenosulfonowego, 4-C10-13-sec- -alkil poch. i kwasu benzenosulfonowego, 4-metylo-i wodorotlenku sodu. Zawiera: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na skórę. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

Przechowuj w nienasłonecznionym miejscu.