kostka do WC z chlorem Ocean Motion, 2 szt.
Product Image 0
trustpilot stars
opinie: 3

Ocean Motionkostka do WC z chlorem Ocean Motion, 2 szt.

Kostka do WC z chlorem, która wybiela muszlę, zapobiega osadom i zostawia morski aromat.

14,99 zł
(Cena za
szt
7,50 zł
)
  • 30 dni na darmowy zwrot

  • darmowa dostawa od 150 zł

  • gwaranacja satysfakcji

Daj się zaskoczyć efektem!

  • zwiększony połysk, świeżość i czystość
  • zapobiega osadzaniu się kamienia i brudu
  • funkcja aktywnej piany  
  • dodatek chloru wzmacnia siłę czyszczenia
  • morska kompozycja zapachowa
  • pięć przegród, dzięki którym działa na całej powierzchni muszli

Slide 1
Slide 2
specyfikacja

Kostkę WC powiesić na obrzeżu muszli klozetowej tak, aby spuszczana woda ją obmywała.

SKU: 174

Anionowe środki powierzchniowo czynne >30%, niejonowe środki powierzchniowo czynne <5%, związki wybielające na bazie chloru <5%, kompozycje zapachowe, Limonene.

Zawiera: Kwas benzenosulfonowy C10-13-pochodne alkilowe sole sodowe; Kwas siarkowy, mono C12-18 alkilowe estry, sole sodowe; Kwasy sulfonowe, C14-16(parzyste)-hydroksyalkano i C14-16 (parzyste)-alkeno, sole sodowe.

Zawiera: Cyneol, p-Menta-1,4(8)-dien, Limonene.

174_Arkusz danych składników.pdf

instrukcja bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo Zawiera: Kwas benzenosulfonowy C10-13-pochodne alkilowe sole sodowe; Kwas siarkowy, mono C12-18 alkilowe estry, sole sodowe; Kwasy sulfonowe, C14-16(parzyste)-hydroksyalkano i C14-16 (parzyste)-alkeno, sole sodowe.Zawiera: Cyneol, p-Menta-1,4(8)-dien, Limonene.

Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. Zawartość/pojemnik usuwać do pojemników na odpady komunalne. W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor).